Gozdna pedagogika: 1,2,3 v gozdu se učimo vsi!

Udeleženci programa bodo nadgradili kompetence na področju gozdne pedagogike, s katerimi bodo lažje sledili današnjim vzgojno izobraževalnim potrebam otrok in sistema ter s tem izboljšali kakovost in ustvarjalnost poučevanja na prostem.

Podrobnosti usposabljanja

Vzgojitelji, specialni pedagogi, psihologi, socialni in drugi pedagoški delavci v vrtcih.

 • Gozd kot vir idej za poučevanje: pedagoška praksa in praktična delavnica za poučevanje, naravoslovja, jezika, matematike, gibanja, kulture in življenja v naravi s pedagoškimi pristopi gozdne pedagogike
 • Gibanje v gozdu najboljša popotnica za celostni razvoj otroka: pedagoška praksa in praktična delavnica, gozdne igre in aktivnosti, naravno gibanje otrok za medpredmetno povezovanje
 • Narava spodbuja učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami pristopi k učenju in razvoju otrok s posebnimi potrebami v naravi: pedagoška praksa in praktične delavnice
 • Gozdne premišljevalnice, gibalnice in izmenjevalnice: praktična delavnica za načrtovanje ali dopolnitev lastnih učnih vsebin ali kreiranje novih.

Udeleženec nadgradi kompetence iz:

 • poučevanja vsebin naravoslovja, jezika, matematike, gibanja, kulture in življenja v naravi s pedagoškimi pristopi gozdne pedagogike,
 • izvajanja pouka v naravi,
 • vpliva narave na otrokov telesni, gibalni, socialni, kognitivni in čustveni razvoj,
 • praktično izpopolni učne vsebine v okviru gozdne pedagogike,
 • praktično preizkusi in izpopolni: ustvarjalno gibalne vaje v naravi, kjer gre za povezavo učenja in gibanja, aerobne aktivnosti v naravi (ozaveščanje pravilne hoje, lazenja, plazenja) in senzorično taktilno gibalne vaje za spoznavanje narave in svojega telesa v gibanju, sprostilno gibalne vaje in učenja aktivnega sedenja v gozdu,
 • izboljša ustvarjalna znanja,
 • aktivno in v večji meri vključuje gozdno pedagogike v kurikule vrtcev in učne načrte šol.

Kako se registriram?