Gozdna pedagogika: 1,2,3 v gozdu se učimo vsi! 2. del

Program je strokovna nadgradnja programa Gozdne pedagogike, ki se je prvič izvajal v šolskem letu 2018/19. Udeleženci programa bodo nadgradili in izboljšali kompetence na področju gozdne pedagogike, s katerimi bodo lažje sledili današnjim vzgojno izobraževalnim potrebam otrok in sistema, ter s tem izboljšali kakovost in ustvarjalnost dela.

Podrobnosti usposabljanja

Vzgojitelji, specialni pedagogi, psihologi, socialni in drugi pedagoški delavci v vrtcih.

 • Vpliv gibanja v naravnih okoljih na razvoj otrokovih možganov
 • Prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami
 • Gibanje v gozdu najboljša popotnica za celostni razvoj otroka:
 • najpogostejše gibalne disfunkcije otrok. Gibalne rešitve v gozdu/naravi?
 • gibalne rešitve za OPP: avtiste, Downov sindrom, cerebralna paraliza, gluho-nemi otroci,…
 • spoznajmo gozd skozi gibanje in čutila: sprostilne vaje, dihanje, izdelava preprostih gibalnih pripomočkov, antigravitacijske vaje,…
 • Gozd na recept/gozdna medicina/pedagogika kroga
 • Gozdne kvačkarije in štrikarije: pedagoška praksa in praktične gozdne delavnice z ustvarjanjem v naravi
 • Gozdne premišljevalnice, gibalnice in izmenjevalnice 2. del: praktična delavnica za načrtovanje ali dopolnitev lastnih učnih vsebin ali kreiranje novih.

Udeleženec spozna:

 • kako in zakaj vpliva gibanje v naravi na razvoj otrokovih možganov, učenje in celostni razvoj predšolskega otroka
 • praktično preizkusi: ustvarjalno gibalne vaje in sprostilne vaje v naravi za vse otroke, tudi za otroke s posebnimi potrebami/ nadaljevanje
 • spozna 5 ključnih mehanizmov zdravilnega učinkovanja gozda in učinkovito premagovanje dejavnikov stresa s pomočjo narave
 • pridobi umetniško ustvarjalna znanja, ki temeljijo izključno na podlagi uporabe naravnih materialov
 • aktivno vključuje gozdno pedagogike v učne načrte.

Kako se registriram?