Fotografija, videografija in oblikovanje promocijskega gradiva

Program je namenjen zaposlenim v manjših in srednje velikih gostinsko-turističnih organizacijah, ki se v procesu svojega dela ali izobraževanja nenehno srečujejo z izzivi sodobne in ustrezne digitalne promocije turističnih in gostinskih izdelkov in storitev, pri tem pa se srečujejo s vprašanji kot so: kako posneti dobro fotografijo kulinarične ponudbe, da bo primerna za objavo in tisk; kako pripraviti kratek, a kvaliteten video izdelek za npr. predstavitev turističnega aranžmaja, kako oblikovati jedilni list, oblikovati letak, vabilo, plakat za kulinarično večerjo ali potopisno predavanje, da bo ustrezalo strokovnim standardom in celostni grafični podobi organizacije. Izobraževanje je zastavljeno tako, da udeleženci pridobijo temelje in osnovno znanje na področju fotografije, videografije in oblikovanja promocijskega materiala, prilagojenega potrebam na področju gostinskih in turističnih storitev. Dobri temelji, pridobljeni skozi teoretične osnove, se v programu nadgrajujejo s praktičnim usposabljanjem, v okviru katerega se udeleženci soočijo s konkretnimi primeri, vajami in terenskim delom iz njihovega področja dela. Program je zasnovan tako, da udeleženca obogati z odgovori, s katerimi se srečuje na svoji poklicni poti, ga nauči uporabe digidtalniih komunikacijskih orodij, hkrati pa ga skozi pristop individualnega vodenja pri praktičnem delu opolnomoči za nadaljno samostojno delo.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v manjših ali srednjih gostinsko-turističnih organizacijah, ki delujejo na področju promocije v organizaciji.

Tekom programa bodo udeleženci preko teorije in prakse spoznali in se naučili:

  • Osnove tehnične opreme in pravilna uporaba opreme (fotoaparat).
  • Osnove dobre fotografije (osvetlitev, izbira kadra, izbira nastavitev,…) na področju fotografije hrane in turističnih aranžmajev.
  • Obdelava fotografij (postprodukcija, kako obdelati fotografijo za promocijsko gradivo, za tisk, za razvijanje, kako »popraviti« morebitne napake)
  • Osnove videografije na področju gostinskih in turističnih videoflimov.
  • Osnove pri pripravi promocijskega gradiva (logotip, priprava za tisk, oblikovanje) na področju estetskih trendov v gostinski in turistični panogi.
  • Osnove dobre komunikacije z uporabniki s pomočjo uporabo informacijskih orodij (foto, video, promocijska gradiva)

Teoretični del: pregled in prestavitev teorije o dobri fotografiji, uporaba foto in video gradiva pri svojih uporabnikih ter sodobni trendi promocije v gostinsko-turističnih organizacijah, pristopi in načini uporabe promocijskega gradiva.

Praktični del: uporabne vaje, ki se vežejo neposredno na poklicno delo udeležencev v programu. Delo v skupinah in sodelovanje v parih ter individualno svetovanje pri uporabi različne tehnične opreme. Soočanje s težavami pri zagotavljanju dobre fotografije in videa ter reševanje le teh.

Uporabne naloge, ki so osnova za razumevanje napotkov na terenskem delo. Razgibano terensko delo za namene poznavanja najrazličnejših situacij, ki se jih mora dober fotograf in videograf pri svojem delu zavedati in jih upoštevati. Primeri iz prakse in rešitve pri obdelovanju foto in video materiala. Praktični primeri pri oblikovanju promocijskega gradiva in prepoznavanje  ter odpravljanja napak in iskanja hitrih rešitev.

Udeleženec programa:

  • pozna ključne estetske trende fotografije na področju gostinsko-turistične panoge,
  • pozna delovanje fotoaparata, zakonitosti fotografiranja in obdelave fotografij,
  • pozna ključne segmente videografije
  • zmore samostojno oblikovati promocijsko gradivo v skladu s trendi na področju gostinske in turistične stroke v programih Photoshop in Canva

Kako se registriram?