EXCEL ZA PODROČJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE

Program je zasnovan na spoznavanju in treningu uporabe progama excel, s poudarkom na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehniki in tehnologiji ter podpornih službah. Združuje osnovno poznavanje programa, ki ga razvija v zahtevnejšo stopnjo. Vsa podana znanja se preverjajo in utrjujejo z vajami, ki predstavljajo okrog 50 odstotkov programa in se zaključijo z zaključno nalogo. 15 ur programa se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu. Udeleženec uspešno zaključi program po potrjeni zajključni nalogi s strani izvajalca programa.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni v tehnoloških podjetjih in izobraževalnih institucijah na področju tehnike in tehnologije

Izboljšati funkcionalno pismenost zaposlenih na področju uporabe računalniških orodij za izvajanje tehničnih analiz, priprave grafov, pogodb in drugih dokumentov, ter sodelovati pri deljenju, dopolnjevanju in urejanju teh dokumentov in pripravi tehničnih poročil.

S pridobljenimi znanji bo zagotovljeno boljše sodelovanje zaposlenih in povečanje delovne učinkovitosti. Vstopanje na področje digitalizacije z izboljšano uporabo naprav kot so pametni telefoni in podobno pri vsakodnevnem delu.

 • Priprava delovnega okolja in uporaba aplikacije
 • Shranjevanje in vrste datotek.
 • Osnovni pojmi, pregled okna in označevanje celic.
 • Vnos podatkov in oblikovanje celic s števili, datumi in urami. Vnos zaporedij.
 • Formule in osnovne funkcije. Operatorji. Uporaba absolutnih in relativnih sklicov v formulah.
 • Funkcije SUM; AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, ROUND.
 • Dodajanje, brisanje, prestavljanje, kopiranje, skrivanje vrstic in stolpcev.
 • Oblikovanje celic in slogi celic. Teme.
 • Priprava strani in tiskanje. Glave in noge.
 • Delo z listi v zvezku. Formule za uporabo podatkov iz drugih delovnih listov.
 • Izdelava in oblikovanje grafikonov. Slogi grafikonov.
 • Tabela in osnove uporabe. Vstavljanje in oblikovanje tabel. Slogi tabel, Formule v tabeli. Urejanje tabele.
 • Delo z velikimi tabelami. Nastavitve zaslona. Priprava za tisk in tiskanje velikih tabel.
 • Razvrščanje – osnove (Sort).
 • Filtriranje – osnove.
 • Funkcija IF – osnove.
 • Računanje z datumi in urami – osnove.
 • Načrtovanje tabele na enem listu in organizacija dela.
 • Načrtovanje tabel na več listih v zvezku in organizacija dela. Usklajeni seznami.
 • Priprava delovnega okolja in vaja za pregled in ponovitev na osnovnem nivoju.
 • Razvrščanje po enem stolpcu in več stolpcih. Razvrščanje po barvah in ikonah.
 • Filtriranje. Filter po barvah in ikonah. Funkcija SUBTOTAL. Enolične vrednosti. Odstranjevanje podvojenih vrednosti.
 • Pogojno oblikovanje; podatkovne vrstice, barvna merila, nabori ikon. Pravila pogojnega oblikovanja.
 • Pogojno oblikovanje – vrednost celice je. Pogojno oblikovanje z uporabo formul.
 • Poročilo vrtilne tabele. Filter poročila. Slogi vrtilne tabele. Urejanje polj vrtilne tabele. Delne vstote v vrtilnih tabelah. Razvrščanje v vrtilnih tabelah, Filtriranje v vrtilnih tabelah, Združevanje v skupine. Vrtilni grafikoni. Formule – izračunana polja. Analiza podatkov z vrtilnimi tabelami.
 • Delne vsote
 • Uvoz podatkov iz tekstovnih datotek in uporaba čarovnika: besedilo v stolpce.
 • Primeri uporabe pametnega telefona in tabličnih računalnikov pri poslovnih procesih v podjetju.
 • Logične funkcije IF, AND, OR, NOT, IFERROR. Logični operatorji. Gnezdenje funkcij in gnezdenje funkcije IF.
 • Funkcije VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF.
 • priprava delovnega okolja in uporaba aplikacije
 • vnos podatkov, urejanje in oblikovanje enostavnih in zahtevnejših preglednic
 • priprava za tisk in tiskanje enostavnih in obsežnejših preglednic
 • razvrščanje, filtriranje in pogojno oblikovanje podatkov
 • analiza podatkov z uporabo vrtilnih tabel
 • uvoz podatkov iz zunanjih virov (txt, csv, Access …)
 • uporaba enostavnih in zahtevnejših formul in funkcij
 • izdelava, urejanje in oblikovanje enostavnih in zahtevnejših grafikonov
 • organizacija, zaščita in povezovanje podatkov na listih in zvezkih
 • uporaba pametnega telefona in digitalnih tehnologij v delovnem procesu
 • avtomatizacija postopov z makri – osnove

Kako se registriram?