Elektrotehnika in avtomatizacija na avtomatiziranih procesih v podjetju

Program usposabljanja je namenjen odraslim zaposlenim osebam, ki nimajo ustrezne srednješolske izobrazbe iz področja elektrotehnike ali mehatronike, delajo pa na vzdrževanju in upravljanju avtomatiziranih procesov v proizvodnji. Program sestavlja teoretični in praktični del vsebin elektronike in avtomatizacije. Poudarek je na znanjih elektronike in avtomatizacije s ciljem, da bi udeleženci usposabljanja razumeli kako avtomatizirani procesi v proizvodnji delujejo, katere veličine jih vodijo, kako se lahko izmerijo in kaj pokažejo merilni in nadzorni instrumenti. Progam naj bi udeležencem dal znanja iz pnevmatičnih, elektro pnevmatičnih in programibilnih krmilj ter znanja iz robotiziranih procesov, na nivoju razumevanja, posluževanja in vzdrževanja teh sistemov.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

odrasli zaposleni s končano nižjo poklicno ali srednje poklicno šolo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki ni elektronika ali mehatronika.

Program usposabljanja je namenjen pridobitvi teroetičnega in  praktičnega znanja s področja elektrotehnike in avtomatizacije. V programu usposabljanja so na začetku teoretične in praktične vsebine iz elektrotehnike katere morajo poznati vsi, ki uporabljajo, nadzirajo in vzdržujejo avtomatizirane procese v proizvodnem podjetju. Program je prirejen na način, da lahko ta znanja pridobijo udeleženci, ki nimajo osnovne izobrazbe iz področja elektrotehnike ali mehatronike.

V program so vključeni tudi avtomatizacijski procesi, ki imajo na začetku pnevmatična in elektropnevmatična krmilja. Sledijo programobilna krmilja na koncu pa so dodane še vsebine robotike.

  • Zna uporabiti električne stroje in naprave v delovnih procesih.
  • Razume fizikalne principe električnih elementov, tokokrogov, strojev in naprav in jih znajo izmeriti.
  • Analizira dogajanja v električnih tokokrogih ter logično sklepa o ukrepih za rešitev enostavnejših napak ali želenih sprememb.
  • Zna povezati električne tokokroge ter preizkusiti njihovo delovanje.
  • Zna varno delati z električnimi napravami na avtomatiziranih procesih.
  • Zna načrtovati in organizirati vzdrževalna dela na avtomatiziranih procesih.
  • Zna sestavljati in vzdrževati pnevmatična, in elektro-pnevmatična in programobilna krmilja.
  • Zna popraviti in dopolniti krmilne programe za industrijske robote.

Kako se registriram?