Drobnica v kulinariki

Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

V Sloveniji znamo vzrediti dobra jagnjeta, tudi prodati jih že znamo, manjka pa nam nadgradnja, dodana vrednost: kako jagenjčka postaviti kot specialiteto na krožnik.

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju prehranske kulturne dediščine in gastronomije, novih lokalnih produktov povezanih z drobnico, ki so bile v nekem obdobju naše preteklosti odrinjene na rob, sedaj spet prihajajo v naš vsakdan in vedno več je tistih, ki jih vračajo med nas.

Udeleženci programa bodo spoznali specifična znanja in sposobnosti, ki so potrebna za pripravo mesa drobnice.

Uvodnim uram, ki bodo namenjene tradiciji uživanja mesa, kulinarični vrednosti mesa drobnice ter izbora primernih pasem, bo sledil prikaz  klanja, razseka in priprave mesa drobnice za trg ter obsežnejši praktični modul o pravilni pripravi mesa na tradicionalen in sodoben način.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izbojšati ali pridobiti nove kompetence s področja prehranske kulturne dediščine in gastronomije ter turizma.

 

Ciljne skupine so:

 • Zaposleni v vseh turističnih sektorjih
 • Ponudniki gostinskih storitev
 • Zaposleni na turističnih kmetijah
 • Zaposleni na področju kmetijstva
 • Kmetje
 • Zaposleni na področju kulturne dediščine
 • Pedagoški delavci in delavke
 • Ostali zainteresirani

Teoretični del:

 • Tradicija reje ovc na Krasu
 • Tradicija uživanja jagnjetine
 • Kulinarična vrednost kraške jagnjetine
 • Izbor pasem
 • Kako do kvalitetnega jagenčka
 • Vzreja, pitanje
 • Priprava jagnjetine za trg, zorenje
 • Označevanje in evidenca
 • Predpisi povezani s proizvodnjo jagnjetine

 

Praktični del:

 • razkosanje jagnjeta, uporaba posameznih delov: prikaz postopkov
 • priprava mesa za suhomesnate izdelke
 • izdelava suhomesnatih izdelkov (klobas, salam, šunke)
 • kulinarični del: priprava jedi iz jagnjetine
 • ocenjevanje izdelkov

Udeleženec:

 • pozna in razume pomen jagnjetine v kulinatiki in pozna najnovejše predpise v povezavi s proizvodnjo jagnjetine in predpise o varstvu pri delu
 • pozna postopek razkosanja jagenčka
 • pozna stroje za obdelavo mesa
 • pozna postopke predpriprave in izdela suhomesnate izdelke iz jagnjetine
 • zna pripraviti in postreči jagnjetino, spozna sodobne trende v kulinariki in možnosti vključevanja gastronomske dediščine v turistično ponudbo

Kako se registriram?