Digitalni marketing

Tečajniki osvojijo kompetence na področju tržnega komuniciranja, usposobijo se za pisanje marketinških tekstov in uspešno digitalno komunicirati s strankami. V programu bodo združili digitalno pismenost z marketinškimi znanji, ki jih bodo uporabili pri upravljanju profilov socialnih omrežji/digitalnih sporočil/digitalnih oglasov in Google Ads.

Podrobnosti usposabljanja

Program usposabljanja je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s prepoznavnostjo podjetja/organizacije, njegove dejavnosti/storitev/proizvodv v javnosti. Prepoznavnost je usmerjena celostno, saj udeleženec spozna orodja in njihovo smotrno ter ciljno uporabnost, sporočilno tehniko in pomen ciljne usmerjenosti pri promociji. Program je namenjen tako gospodarskim kot javnim subjektom pa tudi nevladnim pri čemer mora biti skupina za potrebe dela sestavljena homogeno

 • programsko orodje MS Powerpoint
 • programsko orodje Prezi
 • samostojno delo udeležencev
 • oglaševalske platforme (pregled)
 • facebook
 • googleads
 • instagram
 • prodajni pogovori in komunikacija telesa
 • pripravamarketinškegteksta
 • SEO spletnestrani
 • On-line podpora pri samostojnem delu

Udeleženec:

 • Pozna sodobne tehnike tržnega komuniciranja
 • razume, kako razmišljajo različne stranke
 • kritično analizira lastne stike s strankami in jih izboljšuje,
 • definira in izboljša imidž podjetja.
 • jezikovno optimizira spletno stran (tudi SEO)
 • samostojno uporablja orodje MS PowerPoint,
 • samostojno uporablja programsko orodje Prezi,
 • pozna oglaševalske platforme in najbolj prepoznana socialna omrežja,
 • uporablja eno izmed socialnih omrežji in oglaševalsko platformo

Kako se registriram?