Digitalna kompetenca obvladovanje tipkovnice

Biti pismen, danes ne pomeni le znati brati in pisati ter razumeti prebrano. Informacijska pismenost je del digitalne pismenosti in vključujejo samozavestno, kritično in odgovorno rabo informacijske tehnologije v svojem prostem času, pri delu in komunikaciji. Zajema tudi digitalno pismenost, kar pomeni, da posameznik, ki je računalniško pismen zna samostojno uporabljati IKT: elektronske medije, komunicirati in obvladati računalniško tipkovnico. Informacijska pismenost pa pomeni zbiranje informacij (podatkov), obdelavo informacij (podatkov) in njihovo posredovanje. Informacijska pismenost posameznika je temelj informacijske družbe. S praktičnim delom – vsak na svojem računalniku in s pomočjo programa – pridobijo spretnost 10-prstnega obvladovanja tipkovnice, izurijo hitrost prepisovanja besedil in pisanja po nareku. S samostojnim in hitrim delom na računalniku prihranijo na času in postanejo bolj učinkoviti na delovnem mestu, ker se pozornost namenja vsebini ne tipkanju, saj slepo tipkanje omogoča pisanje in sočasno spremljanje besedila na zaslonu.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni iz različnih področij dela, ki bodo tako izboljšali svoje t. i. splošne kompetence in bodo tako pri svojem delu učinkovitejši.

uvod in razlaga programa za slepo tipkanje

 • slepo, desetprstno tipkanje na tastaturi računalnika
 • tipkanje črk, rimskih in arabskih številk, ločil in znakov · pravopisna pravila in pravila tipkanja
 • narek in prepis besedila
 • vaje iz urjenja hitrosti
 • vaje iz urjenja natančnosti
 • urejanje in oblikovanje dokumentov
 • osnove poslovne korespondence
 • iskanje, izbiranje in vrednotenje podatkov
 • upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami
 • sporazumevanje in deljenje z uporabo digitalnih tehnologij.

S programom bodo udeleženci pridobili naslednje kompetence:

 • poznavanje sodobnih pripomočkov za delo z računalnikom
 • poznavanje tipkovnice in pravilno uporabo le te
 • poznavanje sodobnih trendov pri poslovni korespondenci
 • sposobnost za sprejemanje sprememb na pozitiven in konstruktiven način
 • sposobnost uporabiti informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri lastnem strokovnem delu
 • sposobnost iskati orodja in sredstva, s pomočjo katerih ostanejo v koraku s časom

Kako se registriram?