Digitalizacija znotraj delovnega procesa

Program digitalizacije v učiteljskem poklicu je namenjen poenostavitvi rokovanja s papirnimi dokumenti kot so učna gradiva, priprave na učne ure, učni načrti, testi z analizo uspešnosti, različne naloge ter obvladovanje elektronskih dokumentov kot so e-knjige, e-obrazci in spletne strani.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v zasebnem in javnem sektorju, ki želijo izboljšati ali pridobiti novo znanje na področju digitalizacije ter povečati učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem najnovejših tehnologij in orodij digitalizacije.

Ciljne skupine bodo zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo računalniško opremo.

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju uporabe IKT orodij in komunikacije z mladostniki, sodelavci in zunanjimi partnerji.

Adobe DTP in WordPress:

 • Seznanitev z orodij paketa Adobe
 • digitalno založništvo s programom Adobe InDesign
 • priprava tiskanega dokumenta s prijemi namiznega založništva v programu Adobe InDesign
 • priprava e-knjige s prijemi namiznega založništva v programu Adobe InDesign
 • digitalna obdelava fotografij in slikovnega gradiva s programom Adobe PhotoShop
 • digitalizacija pisnih dokumentov z uporabo naprednih možnosti programa Adobe AcrobatPro
 • urejanje besedila in slik, priprava obrazcev kot so testi in anketni vprašalniki, analiza rezultatov testov in anketnih vprašalnikov v programu Adobe AcrobatPro
 • priprava spletne strani z WordPress-om
 • povezovanje vseh štirih programov paketa Adobe,

Udeleženec:

 • Razvija digitalno pismenost z orodij v paketu Adobe DTP  in WordPress (odslej Adobe, DTP = Desktop Publishing, namizno založništvo)
 • pridobi znanja za samostojno uporabo in razreševanje vsakodnevnih situacij s pomočjo orodij v paketu Adobe,
 • pridobi znanja za samostojno nadgrajevanje znanja in spremljanja novosti,
 • pridobi znanja s področja medosebne komunikacije z mladostniki, sodelavci in zunanjimi partnerji.

Kako se registriram?