CNC programer/operater

Program omogoča pridobitev osnovnega znanja za pripravo CNC programa in operiranja s CNC strojem. Udeleženci so po končanem usposabljanju sposobni samostojno izrisati enostaven 3D model v programu SolidWorks in izdelati kompleksen program 3-osnega frezanja in kombinirane stružno-frezalne obdelave v programu SolidCAM. Za omenjene obdelave znajo predpisati primerno tehnologijo in izbrati ustrezno strategijo. CNC stroj pripravijo na delo,  simulirajo program ter ga na stroju tudi izvedejo.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki imajo končano nižje ali srednje poklicno izobraževanje in si želijo pridobiti dodatno usposobljenost za samostojno programiranje CNC strojev in delo s CNC stroji.

Zaposleni, ki imajo že pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo drugih smeri strojništva ali mehatronike, vendar imajo premalo specifičnega znanja, da bi lahko opravljali dela CNC operaterja/programerja. Program usposabljanja je namenjen tako zaposlenim v podjetjih, kot iskalcem zaposlitve ki želijo prestopiti iz drugih poklicnih področij in najti svojo karierno priložnost v delovno intenzivni proizvodni industriji.

Udeležence usposabljanja naučiti osnovnih teorij in delovanja CNC strojev, poznavanja osnovnih pravil varnega dela pri delu na strojih ter ukrepov za varnost in zdravje pri delu.

Program sestavlja 16 vsebinskih sklopov:

1.            Osnove obdelave materialov z odrezavanjem
2.            Struženje
3.            Rezkanje
4.            Rezilna orodja in materiali
5.            CNC obdelave splošno
6.            Delo s CNC stroji in vrste krmilnikov
7.            Osnove CAD modeliranja
8.            Osnove CNC programiranja
9.            CAM priprava obdelave različnih kosov za struženje na CNC stroju
10.          CAM priprava obdelave različnih kosov za rezkanje na CNC stroju
11.          Izdelava G-Kode in prenos G-Kode na stroj
12.          Priprava CNC stroja in postavitev nulte točke
13.          Sestavljanje in vpenjanje orodij v CNC stroj
14.          Odmerjanje orodij na stroju in vnos podatkov
15.          Test CNC programa in izdelava testnega kosa
16.          Kontrola dimenzij in kvalitete površine izdelka

Pridobljene poklicne kompetence udeleženca:

  • zna pripraviti, izvesti in organizirati lastno delo za potrebe CAD/CAM programiranja;
  • samostojno napiše ali izbere iz arhivskega nabora enostavnejše CNC programe, jih simulira, preizkuša na stroju in izvede njihovo korekcijo;
  • zna pripraviti osnovna orodja in vpenjalne pripomočke za vpetje obdelovancev na CNC stroju;
  • zna naložiti ali prenesti CNC program v krmilnik stroja in ga testirati;
  • zna uporabljati osnovna orodja za merjenje in kontrolo dimenzij izdelkov glede na vrsto obdelave;
  • zna izpeti izdelek in kontrolirati dimenzije po planu kontrole in vnesti potrebne korekcije podatkov.

Kako se registriram?