Čebelarstvo

Program je namenjen osebam, ki so zaposleni  v trgovinah s kmetijsko opremo in kmetijskim  svetovanjem in vsem ki se želijo usposobiti za čebelarstvo,  nimajo pa potrebnih znanj, ki se za to področje zahteva.  Program je zasnovan tako, da udeleženci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za prodajo opreme, svetovanje in osnovno čebelarjenje. Naučijo se osnov čebelarjenja, osnovne potrebe čebelarstva, biologijo čebel in bioloških osnov čebelje družine ter varstva pri delu z čebelami za sebe in okolico.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v kmetijskih trgovina in kmetijskih svetovalnih službah/zavodih, ki nimajo ustreznega osnovnega znanja. Ciljna skupina so prav tako osebe, ki so zaposlene trgovinah in bi jih delodajalci zaradi širitve ponudbe usposobili za prodajo in svetovanje pri prodaji čebelarske opreme in pripomočkov za nego panja. Po osnovni izobrazbi so to povečini trgovci in različni tehniki ki nimajo ustreznega znanja s področja čebelarstva.

Program je primeren tudi za zaposlene, ki imajo željo, da bi se zaposlili na področju čebelarstva in imajo končano vsaj srednjo šolo, izkušenj s tega področja pa nimajo.

Biologija čebele

1 Biološke osnove

1. 1 Biologija čebele

1. 2 Biologija čebelje družine

2 Čebelarska oprema

2. 1 Tipi panjev in njihovi elementi

2. 2 Oprema za točenje in spravilo ter osnove HACCP

2. 3 Orodja za čebelarjenje in pripomočki za nego panja

3 Osnove tehnologije

3. 1 Osnove AŽ sistema

3. 2 Osnove nakladnih panjev in razlike med njimi

3. 3 Osnove prevozništva in potrebe po dodatni opremi

 

Hrana in prehrana čebel

1 Rokovanje in skladiščenje hrane in Sistem HACCP

2 Dodatki k prehrani čebel in nego čebelje družine

  • Pozna in razume biologijo čebele in čebelje družine.
  • Pozna pomen izbire kakovostnega opreme.
  • Prepozna tip panja in njihove elemente.

Pozna postopke sistema HACCP za rokovanje in skladiščenje čebelje hrane in ga vestno izvaja.

Pozna in razume kdaj se kateri dodatki k prehrani uporabljajo in kdaj se kateri dodatki za nego panja uporabijo in primerno svetuje.

Kako se registriram?