Avtomatizacija v industriji 4.0

Udeleženci izobraževanja bodo spoznali: osnove digitalne in krmilne tehnike, zgradbo PLK Siemens, programsko opremoTIA portal, praktično izvedba programa, simulacijo programa, vizualizacijo procesa, digitalne in analogne vrednosti, odkrivanje in odpravljanje napak pri procesih.

V drugem delu bodo udeleženci spoznali integrirano razvojno okolje ARDUINO, osnove programiranja mikrokrmilnikov v  C-programskem jeziku in praktično izvedbo enostavnih krmilnih nalog, realiziranih z mikrokrmilnikom. Udeleženci bodo spoznali tudi namensko MPS-postajo za izvedbo dvopoložajne in PID- regulacije  različnih procesnih veličin (nivo, tlak in pretok).

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina usposabljanja so:

 • tehnologi,
 • programerji,
 • vzdrževalci,
 • organizatorji,
 • strojniki,
 • elektrikarji,
 • mehatroniki
 • osnove digitalne in krmilne tehnike,
 • strojna oprema PLK Siemens,
 • programska oprema TIA portal,
 • program v FBD 3 binarni vhodi in 1 izhod,
 • s pomočjo simulacije odkrivanje in odpravljanje napak,
 • uporaba vizualizacije s pomočjo HMI-naprave,
 • uporaba časovnikov in števcev pri tekočem traku in izvedba vizualizacije,
 • programiranje v GRAPH-načinu pri manipulatorju in izvedba vizualizacije,
 • uporaba analogne vhodne veličine pri enostavnih aplikacijah,
 • seznanitev z razvojnim okoljem ARDUINO,
 • osnove programiranja mikrokrmilnikov,
 • branje digitalnih in analognih vhodnih signalov,
 • digitalno in PWM-krmiljenje izhodnih signalov,
 • merjenje procesnih veličin s pomočjo računalnika,
 • ON/OFF regulacijo procesne veličine,
 • PID-regulacijo procesne veličine.
 • Zna priključiti in konfigurirati PLK.
 • Zna napisati program za PLK.
 • Zna priključevati in zamenjati senzorje.
 • Zna in razume diagnosticiranje napak v krmilju.
 • Pozna in opravlja preproste vizualizacije procesa;
 • Zna uporabiti mikrokrmilnik za rešitev enostavnih krmilnih nalogah
 • izvedba dvopoložajne in PID-regulacije procesne veličine.

Kako se registriram?