Arboristika – osnove nege urbanih dreves in drevesnega plezanja

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju drevesnega plezanja s pomočjo vrvnih tehnik in drevesnih derez, reševanja v primeru nesreče na drevesu in nege dreves v urbanem okolju.

Namen progama je dvigniti nivo varnosti drevesnega plazalca ter dvigniti kvaliteto in pravilnost ukrepov na drevesih. Ustrezni ukrepi na urbani drevnini namreč dvigajo varnost drugih uporabnikov prostora tudi pri starejših drevesih in ne krajšajo življenjske dobe dreves.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v gozdarstvu in hortikulturi, ki poznajo vsaj nekatere drevesne vrste in želijo izboljšati kompetence na področju arboristike, predvsem nege dreves na višini.

Ciljne skupine bodo:

 • zaposleni, ki opravljajajo nego in poseke dreves na javnih površinah
 • zaposleni, ki opravljajajo nego in poseke dreves na zasebnih površinah
 • nosilci gospodarstev, ki občasno opravljajo nego in poseke dreves
 • vzgoja mlajših dreves v urbanem okolju
 • rezi
 • vzdrževanje starejših dreves v urbanem okolju
 • priprava na delo
 • pregled plezalne in delovne opreme
 • poznavanje vozlov drevesnih plezalcev
 • vzpostavitev sidrišča in delovne vrvi iz tal
 • vzpon na drevo z uporabo dvojne vrvne tehnike
 • vzpon na drevo z uporabo enojne vrvne tehnike
 • vzpon na drevo z uporabo drevesnih derez
 • premiki po krošnji
 • hoja po veji
 • rezi z ročno žago
 • rezi z motorno žago
 • osnove spuščanja bremen iz drevesa
 • reševanje ponesrečenca

Udeleženec:

 • naredi dnevni pregled plezalne opreme
 • načrtuje in obvlada zaporedje pri drevesnem plezanju
 • pravilno neguje drevesa
 • uporablja enojno in dvojno vrvno tehniko
 • izvaja premike po krošnji
 • uporablja drevesne dereze
 • spusti ponesrečenca iz drevesa
 • izvede reze
 • spušča bremena iz drevesa

Kako se registriram?