Angleščina za frizerje e-oblika

Program angleščina za frizerje 50 : 50 je namenjen zaposlenim ali samozaposlenim, ki želijo izboljšati jezikovno kompetenco v tujem jeziku na področju jezika stroke. Frizerski saloni tako lahko ponudijo kvalitetnejšo storitev svojim strankam, ki prihajajo iz tujine, hkrati pa se poveča zmožnost udejstvovanja zaposlenih na seminarjih v tujem jeziku v Sloveniji in tujini, s čimer povečajo svojo konkurenčnost.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni na področju frizerstva, ki želijo izboljšati kompetence na področju jezika stroke.

V tujem jeziku:

 • Naročanje strank
 • Sprejem stranke
 • Svetovalni razgovor s stranko
 • Razlaga frizerske storitve
 • Pogovor s stranko
 • Razumevanje navodil proizvajalca frizerskega produkta
 • Predstavitev Slovenije in kraja, v katerem zaposleni dela
 • Raziskovanje znanih domačih in tujih frizerjev
 • Učenje učenja skozi različne vire
 • Preplet vseh štirih jezikovnih spretnosti: bralnega razumevanja, pisnega sporočanja, govornega sporočanja in slušnega razumevanja.

Udeleženec/zaposleni:

 • zna sprejeti naročilo za želeni termin storitve v tujem jeziku,
 • zna sprejeti stranko v tujem jeziku,
 • zna voditi svetovalni razgovor s stranko, povprašati po njenih željah in svetovati glede na fiziološke značilnosti obraza, polt in slog življenja,
 • na željo stranke zna opisati in obrazložiti postopek frizerske storitve,
 • glede na razpoloženje stranke zna voditi pogovor o zanimivih temah,
 • razume navodila proizvajalca frizerskega produkta,
 • zna odgovoriti stranki na e-sporočilo in se dogovoriti za ustrezen termin,
 • zna predstaviti nacionalne in lokalne znamenitosti strankam,
 • se seznani in/ali podrobneje razišče delo in življenje domačih in tujih frizerjev,
 • zna poiskati in uporabiti zanesljive spletne vire.

Kako se registriram?