Angleščina v vrtcu

Program je osredotočen na usvajanje tujega jezika (angleščine) prek projektnega dela, kjer se jezik obravnava kot sredstvo komunikacije za namen celostnega otrokovega razvoja. Udeleženci najprej ozavestijo cilje različnih jezikovnih in socialnih veščin maternega jezika. Ob spoznavanju različnih dejavnosti pri angleškem jeziku, udeleženci povezujejo cilje maternega in tujega jezika ter iščejo povezave s senzornimi in motoričnimi vajami za spodbujanje in razvijanje kognitivnih zmožnosti. Program se izvede skozi različne etape projektnega dela. Udeleženci pridobljeno znanje uporabijo v skupinah z otroki skozi lasten projekt, katerega ob zaključku izobraževanja predstavijo ostalim udeležencem.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so vzgojitelji predšolskih otrok, ki v svoj redni program dela vključujejo tudi učenje tujega jezika (angleščine).

 • Kateri so jezikovni cilji in kako spodbujati senzorje in
  motoriko za uspešno jezikovno napredovanje?
 • Iskanje vzporednic maternega in tujega jezika.
 • Pomen uvodne rutine.
 • Pripovedovanje pravljice in njeni jezikovni in socialni
  cilji.
 • Kako oblikovati socialne igre in pomen ‘gap-fill’
  pristopa
 • Izmenjava dobre prakse.
 • Sposobnost oblikovanja dejavnosti v kontekstu
 • Sposobnost oblikovanja aktivnosti za jezikovno
  komunikacijo
 • Sposobnost oblikovanja igre v ‘resno igro’ z jezikovnimi cilji
 • Pridobitev novih znanj s področja metodologije učenja tujega jezika

Kako se registriram?