Angleščina v vrtcu-50% online

Program je osredotočen na usvajanje tujega jezika (angleščine) prek projektnega dela, kjer se jezik obravnava kot sredstvo komunikacije za namen celostnega otrokovega razvoja. Ob spoznavanju različnih dejavnosti pri angleškem jeziku, udeleženci povezujejo cilje maternega in tujega jezika ter iščejo povezave s senzornimi in motoričnimi vajami za spodbujanje in razvijanje kognitivnih zmožnosti. Udeleženci pridobljeno znanje uporabijo v skupinah z otroki skozi lasten projekt, katerega ob zaključku izobraževanja predstavijo ostalim udeležencem.

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so vzgojitelji predšolskih otrok, ki v svoj redni program dela vključujejo tudi učenje tujega jezika (angleščine).

Vsebinsko gre za vprašanje postavljanja jezikovnih ciljev ter spodbujanje senzorjev in motorike za uspešno jezikovno napredovanje. Vključeno je iskanje vzporednic materinega in tujega jezika. Del vsebine je tudi pripovedovanje pravljic in jezikovni ter socialni cilji, ki vključujejo socialne igre in pomen ‘gap-fill’ pristopa. Sestavni del program je tudi izmenjava dobre prakse

Med kompetencami izpostavljamo sposobnost oblikovanja dejavnosti v kontekstu, aktivnosti za jezikovno komunikacijo, igre v ‘resno igro’ z jezikovnimi cilji ter pridobitev novih znanj s področja metodologije učenja tujega jezika.

Kako se registriram?