3D modeliranje II.del

Udeleženci  programa  bodo  pridobili  in/ali  izboljšali kompetence   na   področju   priprave   tehniške dokumentacije,  3D  modeliranja  in  simulacij,  s  katerimi bodo  lažje  sledili  razvoju  tehnologij.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju priprave tehniške dokumentacije, 3D modeliranja in mehanskih simulacij.

Elektronska komunikacija na daljavo

Napredne oblike modeliranja

Animacije

Oblikovaje varjencev

Trdnostna analiza modelov

Analiza pretoka tekočin in plinov

Simulacije deformacij

Udeleženec :

  • nadgradi znanja uporabe računalnika,
  • usvoji spretnosti elektronskega komuniciranja na daljavo,
  • z računalniškim programom zna modelirati izdelke,
  • uporablja različne gradnike za dodajanje in odvzemanje materiala modelu in dopolnjevanje oblike izdelkov,
  • obvlada postopek sestavljanja sestavnih elementov v sklop in animacij gibanja elementov v sklopu,
  • razume principe trdnostne in fluidne analize modelov,
  • usvoji mehanizme izdelave simulacij in izdelave protokolov o simulacijah

Kako se registriram?