3D modeliranje I.del

Udeleženci  programa  bodo  pridobili  in/ali  izboljšali kompetence   na   področju   priprave   tehniške dokumentacije,  3D  modeliranja  in  simulacij,  s  katerimi bodo  lažje  sledili  razvoju  tehnologij.

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju priprave tehniške dokumentacije, 3D modeliranja in mehanskih simulacij.

Elektronska komunikacija na daljavo

Orodja risanja (Sketch)

Risanje tehniške dokumentacije (Drawing)

Orodja modeliranja in 3D modeliranje  (Part)

Sestavljanje sklopov  (Asembly)

Izdelava tehniške dokumentacije na osnovi 3D modelov

Udeleženec :

  • nadgradi znanja uporabe računalnika,
  • usvoji spretnosti elektronskega komuniciranja na daljavo,
  • z računalniškim programom zna modelirati izdelke,
  • zna sestavne dele z računalnikom sestaviti v sklop,
  • z računalnikom izdela tehnično risbo na osnovi računalniškega modela,
  • samostojno skicira oblike,
  • pozna prednosti 3D računalniškega modeliranja in programsko opremo za področje CAD,
  • uporablja različne gradnike za dodajanje in odvzemanje materiala modelu in dopolnjevanje oblike izdelkov,
  • obvlada postopek sestavljanja sestavnih elementov v sklop,
  • loči  različne možnosti pozicioniranja in fiksiranje sestavnih delov.

Kako se registriram?