Objave

Robotizacija in z njo povezana digitalizacija proizvodnih procesov v zadnjem času sta vse bolj pomembni za zagotavljanje in ohranjanje proizvodnje na domači lokaciji. Z njima lahko uvajamo učinkovit proizvodni sistem z visoko stopnjo hitre prilagodljivosti. Drugi pomembni dejavnik, ki neobhodno opravičuje uvedbo robotizacije pa je ponovljivost, ki bistveno vpliva na izboljšanje kakovosti izdelkov. Pozitivna praksa kaže, da so pogosto prav roboti tisti elementi nekega procesa, ki omogočajo zahtevano konstantno preciznost izvajanja zahtevane naloge skladno s standardi.

V letošnjem letu nadaljujemo z avtomatizacijo v proizvodnem procesu in pripravljamo dve novi investiciji. »Povečanje števila robotov narekuje poglobljeno sodelovanje dobaviteljev in nas, kot uporabnikov robotskih aplikacij. Pri tem je odločilnega pomena obvladovanje vrhunskega interdisciplinarnega znanja, inovativnost in izkušenj vseh sodelujočih v vsakem projektu robotizacije,« je povedal Nejc Gorinšek, Vodja sektorja Inženiring proizvodnje.

Prenos znanja med stroko in podjetji je ključnega pomena za napredek in razvoj panoge kot tudi zaposlenih. Spremembe na trgu namreč od vseh deležnikov zahtevajo fleksibilnost, hitro odzivnost in pripravljenost usvajanja novih znanj. S tem namenom smo se tudi v našem podjetju začeli izobraževati in usvajati znanja, ki nam bodo pomagala pri uvajanju poglobljene robotizirane proizvodnje. Povezali smo se s Šolskim centrom Kranj in organizirali izobraževanje s področja teorije in prakse o robotizaciji. Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru evropskega projekta MUNERA 3, ki ga financirata Evropski socialni sklad in MIZŠ.

Na začetku so se udeleženci spoznali z vrstami robotov ter področjem implementacije robotov v proizvodne procese z namenom ljudem v čim večji meri olajšati delo, jih razbremeniti ponavljajočih, utrujajočih ter predvsem obremenjujočih opravil. Zaradi ponovljivosti operacij so roboti zmožni zagotavljati konstanten nivo kakovosti, kar dolgoročno izpopolnjuje zavzemanje Iskraemeca k skrbi za kupce in zagotavljanje kakovosti izdelkov, ki je naložba za ohranjanje vse bolj razburkanega trga in osvajanje novih kupcev v prihodnost.

Po spoznavanju teoretičnega dela so nadobudni inženirji pričeli z delom na robotih, kjer so se spoznali z osnovami upravljanja z roboti. Sprva je teoretično in praktično izobraževanje potekalo v prostorih ŠC Kranj, kasneje pa so pridobljeno znanje podprli tudi z roboti, instaliranimi v našem proizvodnem procesu. Na ta način bo odprava morebitnih zastojev v proizvodnji še hitrejša, učinkovitejša ter zanesljivejša.

Ravnateljica Višje strokovne šole ŠC Kranj, mag. Lidija Grmek Zupanc, je ob tem izrazila zadovoljstvo, saj »pretok znanja iz šol v podjetja in obratno pomeni dodano vrednost za vse sodelujoče. Sodelovanje je pomembno pri vključevanju dobrih praks v poslovanje podjetja kot tudi v učne procese. Tudi v prihodnosti želimo, da bi se s podjetjem povezovali tudi na področju praktičnega izobraževanja naših študentov, pri razreševanju različnih teoretičnih in praktičnih vprašanj v okviru diplomskih del, pri izmenjavi tujih študentov in predavateljev ipd.«

Ob tej priložnosti se za organizacijo izobraževanja in veliko pomoč pri njegovi izvedbi zahvaljujemo predstavnikom Šolskega centra Kranj, ravnateljici Lidiji Grmek Zupanc, organizatorki izobraževanja Katarini Jagič in predavatelju Domnu Kepicu.