Objave

Predstavitev projekta na Upravnem odboru SRIP Tovarne prihodnosti

Upravni odbor SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) je v četrtek, 17.12.2020 sklical 3. sejo Skupščine SRIP ToP, ki je potekala preko spleta. V 8. točki vabila je vodja projekta, Adrijana Hodak predstavila projekt MUNERA 3.

V okviru Strategije Pametne Specializacije je Institut Jožef Štefan koordinator strateško razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP). V skladu s sprejetim poslovnim modelom in programskimi dokumenti SRIP ToP deluje na naslednjih fokusnih področjih:

· Robotski sistemi in komponente,

· Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti,

· Pametna mehatronska orodja,

· Inteligentni laserski sistemi,

· Pametni plazemski sistemi,

· Napredni senzorji,

· Novi materiali,

· Pametne tovarne.

Vsem področjem je cilj ustvarjanje prodornih izdelkov, tehnologij in procesov za področje tovarn prihodnosti, ki predstavlja osrednji prostor povezovanja vseh področij ter predstavlja hkrati velik potencial za ustvarjanje novih poslovnih verig in ustvarjanje sinergij med akademskim okoljem in zainteresiranimi podjetji.