Objave

Predstavitev projekta delodajalcem gorenjske regije

Biotehniški center Naklo je 5. 3. 2019 organiziral srečanje delodajalcev in usposabljanje mentorjev dijakom/študentom za praktično usposabljanje z delom ter praktično izobraževanje v podjetjih. Milena Maček Jerala jim je predstavila projekt MUNERA 3. Med delodajalci je bilo največ zanimanja za 50-urne programe usposabljanja in izpopolnjevanja, nekaj pa tudi za programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe.