Munera 3


Vsebinsko poročilo izvajanja projekta Munera 3 – strokovni koordinatorji


Obdobje poročanja od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2022

Stran 1 od 2

Primeri dobre prakse Munere 3

Katera 2 primera dobrih praks šol, ki ste jih koordinirali, bi radi izpostavili? Opišite na kratko, za vsak primer največ 100 besed.

Kratko opišite primer dobre prakse na vaši šoli, največ 100 besed.

Priporočila za naprej glede izvajanja vseživljenjskega učenja s strani šol

Pri izvajanju programov NPIU, kateri so po vašem mnenju: