Munera 3


Vsebinsko poročilo izvajanja projekta Munera 3 – partnerji


Obdobje poročanja od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2022

Stran 1 od 5

Izvajanje programov NPIU

Izvedba usposabljanj / prekvalifikacij / VSŠ programov / izpopolnjevanj

Vrsta NPIU

5a: prekvalifikacije (SSI)

Vnesite številko
Vnesite številko
Vnesite številko

5c: Usposabljanja

Vnesite številko
Vnesite številko
Vnesite številko

5e: Višješolski študijski programi

Vnesite številko
Vnesite številko
Vnesite številko

Pregled promocijskih aktivnosti

Promocijska aktivnost - 1
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 2
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 3
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 4
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 5
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 6
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 7
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 8
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 9
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - 10
Regija iz katere izhaja upravičenec.
Zaposleni posamezniki / delodajalci / oboji
Promocijska aktivnost - Oddaja seznama promocijskih dogodkov

Naložite datoteko (v formatu docx ali xlsx), kjer nanizate vse opravljene promocijske dogodke. Za vsak dogodek zapišite regijo, lokacijo, datum izvedbe, vrsto dogodka in ciljno skupino).

Svetovalna podpora udeležencem med izvajanjem programov NPIU

Opišite, na kakšen način ste nudili podporo svojim udeležencem.

(skupinsko, individualno, na daljavo ...)

(tedensko, mesečno, ...)

Vaša opažanja pri svetovanju udeležencem glede njihovih potreb, navad (vsaj 3 opažanja),

Zapišite izzive (vsaj 2) in priložnosti (vsaj 2) za izboljšanje svetovanja v prihodnosti.

Priporočila za naprej

Zapišite 4 največje izzive pri izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Zapišite 4 največje priložnosti pri izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Zapišite vaše ime in priimek.