Biotehniški center Naklo

Kontaktni podatki

Naslov

Strahinj 99, 4202 Naklo

Telefon:

+386 4 277 21 00

Skype:

skype

E-pošta:

Kontaktna oseba za VSŠ-programe: franc.vidic@bc-naklo.si

Kontaktna oseba za druge programe NPIU: danijela.grubac@bc-naklo.si

Kontaktne osebe:

milena

Milena Maček Jerala

Področna koordinatorica za višješolsko izobraževanje
girl

Področna koordinatorka

Usposabljanja, ki se izvajajo na zavodu:

  1. Višješolsko izobraževanje: višješolski študijski programi Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura
  2. Usposabljanje Uvod v arboristiko
  3. Usposabljanje Arboristični praktikum – 2. del
  4. Usposabljanje Marketing v kmetijstvu in hortikulturi
  5. Usposabljanje Poslovno komuniciranje in bonton
  6. Usposabljanje Vzpostavitev vodij
  7. Usposabljanje Arboristični praktikum – 2. del
  8. Usposabljanje Integracija trajnostnega razvoja v delo zaposlenih