Obrazec – demo

Stran 1 od 2
Vnos 1. dogodka

Vnos 2. dogodka
Vnos 3. dogodka

Svetovalna podpora udeležencem med izvajanjem programov NPIU

Opišite na kakšen način ste nudili podporo svojim udeležencem.

Vaša opažanja pri svetovanju udeležencem glede njihovih potreb

Zapišite 3 opažanja

Izzivi in priložnosti

Zapišite dva izziva in dve priložnosti za izboljšanje svetovanja v prihodnosti