Objave

V petek, 11. junija 2021 smo se preko spletne platforme zoom udeležili spletnega dogodka z naslovom Izzivi in priložnosti medinstitucionalnega sodelovanja na področju razvoja človeških virov.

Vodja projekta Adrijana Hodak in vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra Nova Gorica je predstavila projekt MUNERA 3 in sodelovanje na področju razvoja človeških virov na primeru Tovarn prihodnosti. Dogodek je bil namenjen pomembnosti medinstitucionalnega sodelovanja na področju razvoja človeških virov, z obravnavo izzivov in priložnosti sodelovanja z namenom zagotavljanja ustrezno opremljenega kadra za prihodnje izzive skozi perspektivo industrije 4.0 in tovarn prihodnosti.

Na okrogli mizi smo poslušali razpravo o tem kako različni deležniki vidijo povezovanje med institucijami z namenom razvoja človeških virov za prihodnost, s katerimi izzivi se soočajo in kje vidijo priložnosti za bolj učinkovito povezovanje, da bomo dosegli skupen cilj digitalizacije prihodnosti. Na okrogli mizi so gostovali mag. Miran Saksida, direktor Šolskega centra Nova Gorica, Marko Lotrič, direktor Lotrič Meroslovje d.o.o., Matej Novak, sekretar na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT, Janez Damjan, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Janja Hren, vodja HR, CosyLab d.d. in Ema Perme, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, MIZŠ.

Organizatorji dogodka smo bili Gospodarska zbornica Slovenije, SRIP Tovarne prihodnosti, KOC Tovarne prihodnosti, Munera 3.