Objave

Študijski programi za izpopolnjevanje so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju in poglabljanju znanja na isti zahtevnostni ravni. Ovrednoteni so z najmanj 10 in največ 35 kreditnimi točkami (KT). Javno veljavne študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja so pripravili v okviru projekta PINPIU na CPI, vseh šest doslej sprejetih programov je objavljenih na spletnih straneh CPI (https://www.pinpiu.si/programi/). Študij je za zaposlene osebe ob izpolnjevanju vpisnih pogojev lahko sofinanciran v projektu MUNERA 3 (https://www.munera3.si/o-projektu/).

Konzorcijski partner projekta MUNERA 3 Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana izvaja tri študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja na področju kozmetike (točka iz razpisa 5 f), in sicer:

1. od oktobra 2021 Velnes maser/maserka (izobraževanje v šoli 312 ur oz. 18 KT, praktičnega izobraževanja 360 ur oz. 12 KT, skupno izobraževanja 672 ur oz. 30 KT po ECTS),

2. od decembra 2021 Izvajalec/izvajalka ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesa (izobraževanje v šoli 260 ur oz. 15 KT, praktičnega izobraževanja 300 ur oz. 10 KT, skupno izobraževanja 560 ur oz. 25 KT po ECTS),

3. od marca 2022 Aromaterapevt/aromaterapevtka v velneški dejavnosti (izobraževanje v šoli 314 ur oz. 20 KT, praktičnega izobraževanja 360 ur oz. 12 KT, skupno izobraževanja 674 ur oz. 32 KT po ECTS).

 

Vsi trije programi temeljijo na poklicnem standardu Kozmetik tehnolog/kozmetičarka tehnologinja. V programih so potrebo po novi kvalifikaciji izrazili kozmetični saloni in slovenska velneška podjetja s podporo Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto in Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana.

 

Vse tri kvalifikacije odgovarjajo trenutnim in bodočim potrebam v starajoči se družbi ter potrebam v podjetništvu in gospodarstvu. Trend razvoja velnes in SPA-storitev je v porastu, trženje zdravstvenega turizma in velnesa je med temeljnimi usmeritvami Slovenske turistične organizacije. V velneških podjetjih zato razvijajo vedno nove produkte in storitve ter bogatijo svojo ponudbo, saj se za velneške storitve odloča vedno širši krog prebivalcev.

 

Velneška dejavnost ni več omejena samo na zdravilišča, hotele ali velneške centre, ampak se pojavlja veliko širše (v turizmu, v dodatnih dejavnostih v kmetijstvu, v samostojnem podjetništvu, pri oskrbi na domu, v domovih za starejše občane, v medgeneracijskih centrih, podjetjih v obliki skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih …), povsod tam, kjer gre za preventivne storitve na področju zdravja, za celosten in zdrav življenjski slog, skrb posameznika za dolgoživost, vitalnost, gibanje, zdravo prehrano … Današnji modni trend v svetu je, da so ljudje vitki, zato so v kozmetiki in velnesu vedno pogostejše storitve za redukcijo telesne teže in lepši izgled posameznika. Glavna dejavnost izvajalca/izvajalke ročne limfne drenaže je, da deluje preventivno in s tem prepreči bolezenska stanja. Zelo je razvita tudi aromaterapija kot holistična veda o uporabi aromatičnih rastlin za namen ohranjanja zdravja in dobrega počutja.

 

Z dodatnimi poklicnimi znanji bodo zaposleni izboljšali kvaliteto izvajanja storitev ter s tem zvišali konkurenčnost v panogi v številnih podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo s kozmetično in velneško dejavnostjo.

 

Več informacij in prijave: urska@vskv.si, 031 880 824