Smart tehnologija – rešitve prihodnosti

V skladu s potrebami starejših občanov, se udeleženci programa seznanijo s stanjem na področju podpornih tehnologij ter razvijanjem pametnih rešitev (SMART tehnologija), ki lajšajo življenje tretji generaciji.

Avtorji programa

Dr. Lorena Mihelač,
Dejan Čurk,
Danijela Erenda,
Roman Kapš

Podrobnosti usposabljanja

Zaposleni, ki potrebujejo specifična znanja s področja podporne tehnologije.

Udeležence programa seznaniti z   naprednimi podpornimi tehnologijami in jih naučiti, da takšne rešitve, uporabljajo pri lastnem strokovnem delu.

Program sestavlja 8 vsebinskih sklopov:

 1.  življenjski pogoji 3. generacije v Sloveniji
 2. pomen samostojnega življenja starostnika
 3. pomen podporne tehnologije
 4. spoznavanje Telenega (socialnovarstvena storitev na domu starostnika
 5. izdelava: stropno potezno stikalo, pohodna blazina,
 6. seznanitev s terminologijo »pametni dom« (fleksibilne rešitve s širokim naborom pripomočkov, naprav in tehnologij, prilagojeni posamezniku …)
 7. telemedicina: nudenje zdravstvenih storitev s pomočjo IKT
 8. izdelava izdelka (pametna rešitev na področju SMART tehnologije, monitoring vitalnih parametrov zdravja, sporočanje ocene stanja zdravja in telesnega počutja v povezavi z obolenjem … )

Pridobljene poklicne kompetence udeleženca:

 • pozna podporne tehnologije in možnosti njene uporabe;
 • pozna sodobne pametne rešitve (v Sloveniji in zunaj Slovenije) za izboljšanje življenjskih razmer 3. generacije;
 • pozna strategije/metode za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri dijakih/študentih (nadarjeni/dijaki – študentje s posebnimi potrebami);
 • sprejema spremembe na pozitiven in konstruktiven način,
 • zna uporabiti podporno tehnologijo v učnih situacijah in pri lastnem strokovnem delu;
 • zna iskati orodja in sredstva, s pomočjo katerih ostanemo pri lastnem razvoju v koraku s časom.

Kako se registriram?

X