Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
Evalvacijski vprašalnik
(This question is mandatory)
Kraj izvedbe usposabljanja
(This question is mandatory)
Datum začetka izvedbe usposabljanja
Open the date time chooser
(This question is mandatory)
Spol
(This question is mandatory)
Starost
(This question is mandatory)
Izobrazba
(This question is mandatory)

Naziv usposabljanja / izobraževanja:

(This question is mandatory)

Predaval sem:

Prosimo, izrazite svoje mnenje o aktivnosti udeležencev, gradivih in različnih vidikih izvedbe usposabljanja/izobraževanja. V ustrezno polje označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

V ustrezno polje označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer pomeni:

1 - nikakor, 2 - nekoliko, 3 - deloma, 4 - večinoma, 5 - popolnoma

(za vsako postavko označite le en odgovor)

Kako ocenjujete predavanja, vaje in gradiva?
Udeleženci so aktivno spremljali usposabljanje/izobraževanje.
Udeleženci so bili zadovoljni z usposabljanjem/izobraževanjem.
Udeleženci so potrebovali veliko pomoči pri razumevanju snovi.
Pripravljena pisna gradiva za usposabljanje/izobraževanje, ki sem ga predaval, so ustrezna in uporabna.
Pripravljeno e-gradivo je ustrezno in uporabno.
Kot ekipa predavateljev smo pri izvedbi usposabljanja/izobraževanja dobro sodelovali.
Izvajanje usposabljanja/izobraževanja prispeva k mojemu profesionalnemu razvoju.
V ustrezno polje označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami

Kako ocenjujete organizacijo in izvedbo programa?

Dobil sem vse potrebne informacije za izvajanje usposabljanja/izobraževanja
Termin izpeljave je bil izbran primerno.
Na voljo je bilo dovolj ur za kakovostno izvedbo predvidenih vsebin.
Časovna razporeditev programa je bila ustrezna.
Prostorski pogoji za delo so bili ustrezni.
Sodelovanje organizatorja usposabljanja/izobraževanja s predavatelji je bilo dobro.

Vaše morebitno sporočilo izvajalcu programa

(Če želite, lahko napišete, kaj vam je bilo še posebej všeč, kaj ste pogrešali, ipd.)

Izhod in brisanje ankete