vitalna šola – zdravi in zadovoljni na delovnem mestu

Zdravju prijazna šola temelji na celoviti obravnavi posameznika in celotne šole v smislu ohranjanja in krepitve zdravja zaposlenih, predvsem telesne pripravljenosti, zdravega prehranjevanja in preprečevanja stresa. Skrb za zdravje je sestavni del vseh procesov upravljanja šole in ne predstavlja posebne novosti, vendar je pomembno prav v današnjem dinamičnem času, ki postavlja posameznika pred številne izzive in zahteve tudi na delovnem mestu, da namenimo več pozornosti sistematičnemu zagotavljanju in ohranjanjanje zdravja ter varnosti vseh zaposlenih.

Avtorji programa

Lidija Leskovšek
Šolski center Celje

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina bodo učitelji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. S pomočjo izvedenih fokusnih skupin z učitelji na temo kajenja in alkohola, telesne dejavnosti, prehrane in duševnega zdravja bomo dobili vpogled v razmišljanje, načine doživljanja ter dojemanja problemov, kot tudi rešitev. V programu bo sodelovalo cca 60 strokovnih delavcev.

Cilji za doseganje dolgoročnih sprememb politike organizacije, ki podpira zdrav življenjski slog in zdrave izbire posameznika, so:

– obvladovanje stresa na delovnem mestu,
– skrb za psihofizično kondicijo zaposlenih,
– skrb za zdravstveno preventivo,
– pozitivna klima na delovnem mestu.

Da se zagotovi trajnost, morajo biti programi promocije zdravja vključeni v vse vidike organizacije dela.

Ključna vedenja, povezana z življenjskim slogom, pokrivajo štiri pomembna področja:

  • Zdrava prehrana
  • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi
  • Telesna dejavnost in gibanje
  • Duševno zdravje

 

Delavnica Zdrava prehrana – namen delavnice je pri udeležencih vzpostaviti zdrave prehranjevalne navade in s tem izboljšati njihovo zdravje ter kakovost življenja.

Udeleženci bodo ozavestili prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje in zdravje najbližjih. Z udeležbo v programu udeleženci pridobijo socialne kompetence in si okrepijo samoiniciativnost.  Ključne kompetence, pridobljene s programom, so:

presojanje in odločanje, upravljanje s časom, postavljanje prednostnih nalog, motivacija in soočanje s stresom, pozitivna samopodoba, energija.

Kako se registriram?

X