SODOBNA PRIPRAVA HRANE II.

Udeleženci programa bodo nadgradili kuharske postopke (mehanski, toplotne) v smislu zdravega in sodobnega načina priprave hrane. Spoznali bodo možnosti vključevanja tradicionalnih slovenskih jedi, pripravljenih na sodoben način, v kombinaciji s sezonskimi. Seznanili se bodo z ustrezno uporabo sodobnih naprav, potrebnih za pripravo zdrave hrane.  Smernice zdrave, sodobno pripravljene hrane, s katerimi se bodo udeleženci seznanili, pa so skladne s potrebami uporabnikov storitev. Z ustrezno pripravljenimi obroki lahko ohranjajo svoje zdravje, dobro počutje. Novo pridobljena znanja bodo prispevala k učinkovitejši organizaciji dela v kuhinji, kvalitetnejšemu timskemu delu in dosledni uporabi sistema HACCP

Avtorji programa

SŠGT Celje - Nataša Kamerički

Podrobnosti usposabljanja

 • Zaposleni, ki delajo v kuhinjah različnih gostinskih obratov,
 • vodje kuhinj.
 • Izboljšanje kompetenc zaposlenih kuharjev na področju sodobnih kuharskih postopkov ter uporabe modernih naprav in strojev, potrebnih za obdelavo živil.
 • Prav tako bodo spoznali različne možnosti vključevanja tradicije pri pripravi hrane s poudarkom na sezonskih jedeh.
 • S poznavanjem sodobnih trendov ter upoštevanjem HACCP sistema se bodo zmanjšala neskladja med usposobljenostjo in potrebami trga dela oz. uporabnikov storitev.
 • Njihovo delo bo učinkovitejše in bolj kakovostno s stališča vseh deležnikov.
 • Sodobni  mehanski in termični postopki.
 • Uporaba naprav in strojev, primernih za sodobno pripravo jedi.
 • Priprava enolončnic na sodoben način.
 • Priprava različnih juh in osnovnih omak ali fondov.
 • Priprava hladnih obrokov s sodobnimi pristopi.
 • Preoblikovanje obstoječih jedilnikov s sodobnimi trendi.
 • Namen in uporaba HACCP sistema.
 • Organizacija dela v kuhinji, timsko delo.
 • Pozna sodobne mehanske in termične postopke.
 • Pozna različne naprave in stroje, potrebne pri postopkih sodobne priprave jedi.
 • Načrtuje jedilnike skladno s sodobnimi trendi priprave jedi.
 • Pozna možnosti vključitve tradicionalnih in sezonskih jedi v jedilnike.
 • Pozna pripravo različnih enolončnic na sodoben način.
 • Pozna pripravo različnih juh, omak in fondov po sodobnih načinih priprave.
 • Pozna pripravo hladnih obrokov skladno s sodobnimi trendi zdrave prehrane.
 • Pozna organizacijo dela v kuhinji.

Kako se registriram?

X