Čebelarstvo

Program je namenjen osebam, ki so zaposleni  v trgovinah s kmetijsko opemo in kmetijskim svetovanjem in vsem ki se želijo usposobiti za čebelarstvo,  nimajo pa potrebnih znanj, ki se za to področje zahteva. Program je zasnovan tako, da udeleženci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za prodajo opreme, svetovanje in osnovno čebelarjenje. Naučijo se osnov čebelarjena, osnovne potrebe čebelarstva, biologijo čebel in bioloških osnov čebelje družine ter varstva pri delu z čebelami za sebe in okolico.

Avtorji programa

Damir Lovrič

Podrobnosti usposabljanja

Ciljna skupina so zaposleni v kmetijskih trgovina in kmetijskih svetovalnih službah/zavodih, ki nimajo ustreznega osnovnega znanja. Ciljna skupina so prav tako osebe, ki so zaposlene trgovinah in bi jih delodajalci zaradi širitve ponudbe usposobili za prodajo in svetovanje pri prodaji čebelarske opreme in pripomočkov za nego panja. Po osnovni izobrazbi so to povečini trgovci in različni tehniki ki nimajo ustreznega znanja s področja čebelarstva.

Program je primeren tudi za zaposlene, ki imajo željo, da bi se zaposlili na področju čebelarstva in imajo končano vsaj srednjo šolo, izkušenj s tega področja pa nimajo.

• usposobiti za načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela,
• usposobiti za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve,
• usposobiti za komuniciranje s strankami in sodelavci,
• usposobiti  za reševanje konfliktov: prodajalec – kupec,
• naučiti  osnov  čebelarstva in ga uporabljati v praksi oz. pri svojem neposrednem delu ,
• usposobiti  za svetovanje kupcem,
• usposobiti za kritično presojo in racionalnega svetovanja kupcu,
• usposobiti varovati zdravje in okolje.

Cilji programa so izboljšati kompetence zaposlenih na področju kmetijske trgovine s profesionalnim in odgovornim delom, pridobiti spretnosti svetovanja, prepoznati in razumeti težave in potrebe uporabnikov pri svojem delu in odgovorno svetovati pri izbiri opreme ali pripomočkov za nego panja.

1. Biologija čebele
1. 1 Biološke osnove
1. 2 Čebelarska oprema
1. 3 Osnove tehnologije
2. Hrana in prehrana čebel
2. 1 Rokovanje in skladiščenje hrane in Sistem HACCP
2. 2 Dodatki k prehrani čebel in nego čebelje družine

• Pozna in razume  biologijo čebele in čebelje družine.
• Pozna pomen izbire kakovostnega opreme.
• Prepozna tip panja in njihove elemente.
• Pozna postopke sistema HACCP za rokovanje in skladiščenje čebelje hrane in ga vestno izvaja.
• Pozna in razume kdaj se kateri dodatki k prehrani uporabljajo in kdaj se kateri dodatki za nego panja uporabijo in primerno svetuje.

Kako se registriram?

X