Higiena in HACCP v prehranskih obratih

4 out of 5
4
6 reviews

Avtor programa

Katarina Smole, BIC Ljubljana

Program je namenjen osebam, ki so zaposleni v prehranskih (gostinskih) obratih, kjer je potrebno visoko zavedanje o dobri higienski praksi in upoštevanje načel sistema HACCP. Program je zasnovan tako, da preko začetnega prepoznavanja lastnosti varne hrane preidemo na uporabo higienskih zahtev na vseh nivojih (oseba, delovna površina, živilo) in uporabi sistema HACCP. Spoznajo sistem HACCP kot celostno zagotavljanje kakovosti dela in izdelkov v obratu in hkrati pozitivno prepoznajo svojo vključenost v celostno delovanje.

Cilji programa

Higiena na delovnem mestu v živilski in gostinski dejavnosti se tretira kot osebna higiena delavca, higiena delovnega prostora in higiena živil. Vse tri vsebine so močno povezane s sistemom HACCP, ki ga mora imeti vsak živilski in gostinski obrat in ga mora vsak delavec neizpodbitno izvajati. Cilji programa so izboljšati kompetence zaposlenih na področju gostinstva s profesionalnim in odgovornim delom, pridobiti spretnosti obvladovanja varnega dela, prepoznati in razumeti dobro higiensko prakso pri svojem delu in odgovorno pripravljati varno hrano.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so zaposleni v gostinstvu in živilstu, predvsem v prehranskih obratih, kjer je nujno visoko osebno higiensko stanje, upoštevanje higiene delovnega prostora, higiensko postopanje z živili in upoštevanje načel sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points).

Zavedanje o dobrem higienskem stanju je pri delu z živili nujno, zato so na trgu dela, predvsem v gostinski dejavnosti, tudi potrebe po tovrstnih kompetencah.

Konkretna ciljna skupina so zaposleni v gostinski dejavnosti v kuhinjah (v šolah, vrtcih, domovih za ostarele,…), slaščičarnah, pekarnah, restavracijah, okrepčevalnicah,kavarnah, čajnicah, …

4
4 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
X
X